2007/Oct/26

ทศชาติชาดก
เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี
ตอนที่ 27

เมื่อเห็นว่าพระราชาเริ่มกล่าวเข้าทางตนแล้ว ชายผู้นั้นจึงตัดสินใจกราบทูลพระราชาทันทีว่า

“ข้าแต่สมมติเทพ ขอพระองค์ได้โปรดรับฟังคำของข้าพระองค์ก่อนเถิดพระเจ้าข้า”

“เจ้ามีอะไรอีก จงรีบว่ามาก่อนที่เราจะไล่เจ้าออกไป”

“ขอเดชะ พระอาญาไม่พ้นเกล้า ในเมื่อพระองค์ตรัสเองว่า บิดาของข้าพระองค์เป็นชาย ฉะนั้นจึงไม่อาจจะตั้งท้องหรือคลอดลูกได้

...ก็แล้วไฉน โคมงคลตัวผู้ที่พระองค์ส่งไปให้ชาวบ้านปาจีนยวมัชฌคาม แถมยังรับสั่งให้ทุกคนช่วยกันทำให้มันออกลูกมาให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็จะถูกปรับนั้น

...ข้อนี้ยังจะสมเหตุสมผลอยู่หรือ พระเจ้าข้า พระองค์ทรงแน่พระทัยหรือว่า ชาวบ้านจะทำโคมงคลของพระองค์ให้ตกลูกได้จริงๆ พระพุทธเจ้าข้า”

เสียงพระสรวลเงียบสนิทลงทันที แม้เสียงอึงคะนึงของเหล่าอำมาตย์ก็พลอยเงียบเชียบตามไปด้วยเช่นกัน ท้าวเธอทรงระลึกถึงปัญหาที่ทรงผูกไว้เมื่อวันก่อนได้ จึงรับสั่งถามชายผู้นั้นว่า

“เจ้ามาจากบ้านปาจีนยวมัชฌคามหรือ”  

“ใช่แล้ว พระเจ้าข้า”

เมื่อได้สดับดังนั้น พระองค์ก็ทราบทันทีว่า การย้อนปัญหาเช่นนี้ ต้องเป็นอุบายอันชาญฉลาดของมโหสถแน่นอนที่ส่งคนมาแก้ปริศนา จึงรับสั่งถามเพื่อให้ทรงแน่พระทัยว่า

“เจ้าได้ความคิดนี้มาจากใคร” 

“มโหสถกุมาร บุตรของสิริวัฒกเศรษฐี พระเจ้าข้า”

พอได้ยินว่ามโหสถเท่านั้น พระองค์ก็ทรงพอพระทัยยิ่งนัก ดำริว่า

“มโหสถบัณฑิตนี่ช่างคมคายเสียจริง เจ้าช่างฉลาดซ้อนกลได้ดีนักเชียว ดูหรือเราเองต้องการจะทดสอบปัญญาของมโหสถ แต่กลับถูกมโหสถย้อนรอยเข้าจนได้”

แม้ว่าท้าวเธอจะทรงพอพระราชหฤทัยในตัวมโหสถมากเพียงใด แต่ก็ยังไม่อาจตัดสินพระทัยรับตัวมโหสถเข้ามาในวังได้ เพราะยังติดคำกราบทูลทัดท้านของท่านอาจารย์เสนกะอยู่ดี

จึงได้แต่เพียงรับสั่งกับชายผู้นั้นว่า

“เอาล่ะ เจ้ากลับไปได้แล้ว จงกลับไปแจ้งชาวปาจีนยวมัชฌคามทุกคนให้ทราบทั่วกันว่า ให้ส่งโคมงคลตัวนั้นกลับคืนมาได้แล้ว ส่วนลูกโคนั้น จะมีหรือไม่มี ข้อนั้นเราไม่ติดใจ จงปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเถิด”

ตรัสดังนี้แล้ว ท้าวเธอก็รีบส่งชายผู้นั้นกลับคืนสู่บ้านปาจีนยวมัชฌคามทันที พวกชาวบ้านที่กำลังรอฟังข่าวอยู่ พอทราบว่า เหตุที่พวกตนรอดมาได้ครั้งนี้ เป็นเพราะอุบายย้อนปัญหาของมโหสถ จึงพากันแสดงความชื่นชมยินดี กล่าวแซ่ซ้องมโหสถกุมารได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ต่อจากนั้นมาไม่นานนัก ในเช้าวันหนึ่ง ขณะที่พระเจ้าวิเทหราชกำลังเสวยพระกระยาหารอยู่นั้น ท้าวเธอก็ทรงครุ่นคิดหาอุบายที่จะใช้ทดลองมโหสถ ข้อแล้วข้อเล่า แต่ก็ยังไม่ทรงพอพระทัย

ครั้นแล้วก็ทรงดำริขึ้นได้ว่า น่าจะทดลองมโหสถให้หุงข้าวมาถวายพระองค์ดูบ้าง แต่แน่นอนว่า ข้าวที่หุงมาถวายนั้น จักต้องเป็นข้าวอย่างพิเศษ ที่ไม่มีใครได้เคยลิ้มลองมาก่อน

ดำริดังนี้แล้ว ก็ทรงผูกเงื่อนขึ้นมาหลายประการ เพื่อกระทำปัญหานี้ให้ยากเข้า โดยใคร่จะรู้ว่าคราวนี้มโหสถจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดอีก

ในวันต่อมา ท้าวเธอจึงให้เรียกราชบุรุษมาเข้าเฝ้า พร้อมกับมีรับสั่งให้นำพระบรมราชโองการของพระองค์ไปประกาศให้ชาวปาจีนยวมัชฌคามทราบอีกครั้ง เหล่าราชบุรุษน้อมรับพระบัญชาแล้ว ก็รีบมุ่งหน้าสู่ปาจีนยวมัชฌคามทันที 

พวกชาวบ้านพอเห็นหน้าเหล่าราชบุรุษคนเดิม ก็คาดการณ์ได้ทันทีว่า พระราชาคงมีพระบรมราชโองการมาทดลองพวกตนอีก แต่หลายคนยังแปลกใจว่า คราวนี้ราชบุรุษพากันมาตัวเปล่า ไม่ได้นำสิ่งของติดมือมาด้วยเหมือนครั้งก่อนๆ

เพราะตามปกติพระราชาจักต้องมีสิ่งของไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง พระราชทานมาให้พวกตนพร้อมกับปัญหาทุกครั้ง จึงได้แต่เก็บความสงสัยไว้ แล้วรอฟังพระบรมราชโองการอย่างใจจดใจจ่อ

“ชาวปาจีนยวมัชฌคามทุกคน จงฟัง...”

ท่านราชบุรุษเริ่มอ่านพระบรมราชโองการ ท่ามกลางมหาชนที่มารอรับฟังกันอย่างคับคั่ง

“เรา..พระเจ้าวิเทหราช ปรารถนาจะเสวยข้าวเปรี้ยวรสเลิศ ที่หุงด้วยวิธีพิเศษ คือถึงพร้อมด้วยองค์ ๘ อันได้แก่

๑.ไม่ให้หุงด้วยข้าวสาร     
๒.ไม่ให้หุงด้วยน้ำปกติ 
๓.ไม่ให้หุงด้วยหม้อข้าว   
๔.ไม่ให้หุงด้วยเตาหุงข้าว 
๕.ไม่ให้หุงด้วยไฟปกติ    
๖.ไม่ให้หุงด้วยฟืน 
๗.ไม่ให้หญิงหรือชายเป็นผู้ยกมา 
๘.ไม่ให้นำมาตามทางเดิน
 

ขอให้ชาวปาจีนยวมัชฌคามหุงส่งมาถวายโดยเร็ว หากไม่สามารถหุงส่งมาถวายได้ จะถูกปรับสินไหมพันกหาปณะ”

เมื่อชาวปาจีนยวมัชฌคามฟังพระรมราชโองการจบลงต่างก็มึนงง มองไม่เห็นต้นเห็นปลายแห่งปัญหานั้นว่าจะแก้ไขประการใด แต่อย่างไรเสีย ปัญหานี้ก็คงถึงมโหสถกุมารอีกจนได้

oooooooooooooooooooooooooo

แต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามตอนต่อไป

เนื้อเรื่องจาก DMC Channel
Reference Link :
http://www.dmc.tv

Comment

Comment:

Tweet


สวัสดีค่ะ มาเยี่ยมชมๆ
#3 by grammarman At 2007-11-03 19:31,
เคยมีความคิดว่า..
กษัตริย์สมัยก่อนท่าทางจะว่างงานมากๆเลยนะ
ชอบหาปริศนาต่างๆนานามาถามบัณฑิต หรือ พวกขุนนางอยู่ได้
แต่คิดไปคิดมา มองโลกในแง่ดี..
กษัตริย์ทรงงานมามากแล้ว ก็ต้องพักผ่อนสมองซะบ้าง
ไม่งั้นทรงเครียดแน่ๆsad smile
โอ้วมาอ่านตอนต่อจำตอนเก่าไม่ได้เลยต้องย้อนกลับไปอ่านอันเก่าด้วล่ะ
ไม่รู้ว่าท่านจะหาปัญหาอีกซักกี่ข้อ
เหมือนอิงคิวกะท่านโชกุนเลยsad smile
#1 by yium At 2007-10-30 17:59,

ชิงช้าโบราณ
View full profile